Hóa phẩm xây dựng A&P Plus

Danh mục tiêu chuẩn đổi số hiệu, thay đổi

STT Số hiệu TC Tên tiêu chuẩn Số hiệu mới
LĨNH VỰC VẬT LIỆU VÀ MÔI TRƯỜNG
1 TCXDVN 46:2007 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống TCVN 9385:2012
2 TCXD 225:1998 Bê tông nặng- Đánh giá chất lượng bê tông- PP xác định vận tốc xung siêu âm TCVN 9357:2012
3 TCXD 230:1998 Nền nhà chống nồm- TC thiết kế thi công TCVN 9359:2012
4 TCXD 236:1999 Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng – Phương pháp kéo đứt thử độ lún dính bền TCVN 9349:2012
5 TCXD 240:2000 Kết cấu bê tông cốt thép- PP điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ vị trí và tường kính cốt thép trong bê tông TCVN 9356:2012
6 TCXDVN 290:2002 Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng – Yêu cầu sử dụng. (Gioăng sử dụng chống thấm cho các mối nối công trình XD) TCVN 9384:2012
7 TCXDVN 294:2003 Bê tông cốt thép – Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn TCVN 9348:2012
8 TCXDVN 302:2004 Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506:2012
9 TCXDVN 305:2004 Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu TCVN 9341:2012
10 TCXDVN 313:2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm TCVN 9345:2012
11 TCXDVN 318:2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì TCVN 9343:2012
12 TCXDVN 319:2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp- Yêu cầu chung TCVN 9358:2012
13 TCXDVN 321:2004 Sơn xây dựng – Phân loại TCVN 9404:2012
14 TCXDVN 322:2004 Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền TCVN 9382:2012
15 TCXDVN 327:2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển TCVN 9346:2012
16 TCXDVN 329:2004 Bê tông và vữa xây dựng – Phương pháp xác định PH TCVN 9339:2012
17 TCXDVN 341:2005 Sơn tường – Sơn phủ tường – Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của vùng sơn TCVN 9405:2012
18 TCXDVN 352:2005 Sơn – Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày vùng sơn khô TCVN 9406:2012
19 TCXDVN 354:2005 Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng sunphát trong BT TCVN 9336:2012
20 TCXDVN 360:2005 Bê tông nặng – Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng TCVN 9337:2012
21 TCXDVN 374:2006 Hỗn hợp bê tông trộn rắn – Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu TCVN 9340:2012
22 TCXDVN 376:2006 Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết TCVN 9338:2012
LĨNH VỰC ĐỊA KỸ THUẬT
1 TCXD 45:1978 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362:2012
2 TCXD 79:1980 Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng TCVN 9361:2012
3 TCXDVN 80:2002 Đất xây dựng- PP xác định môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng TCVN 9354:2012
4 TCXD 174:2003 Đất xây dựng- PP thí nghiệm xuyên tĩnh TCVN 9352: 2012
5 TCXDVN 194:2006 Nhà cao tầng- Công tác khảo sát địa kỹ thuật TCVN 9363:2012
6 TCXD 203:1997 Nhà cao tầng- Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công TCVN 9364:2012
7 TCXD 226:1999 Đất xây dựng- PP thí nghiệm hiện trường -Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn TCVN 9351:2012
8 TCXD 245 Gia cố đất nền yếu bằng bấc thấm thoát nước TCVN 9355:2012
9 TCXDVN 269:2002 Cọc- PP thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục TCVN 9393:2012
10 TCXD 271:2002 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng PP đo cao hình học TCVN 9360:2012
11 TCXDVN 286:2003 Đóng và ép cọc- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 9394:2012
12 TCXDVN 301:2003 Đất xây dựng- PP phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường TCVN 9350:2012
13 TCXDVN 309:2004 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình- Yêu cầu chung TCVN 9398:2012
14 TCXDVN 326:2004 Cọc khoan nhồi TCVN 9395:2012
15 TCXDVN 351:2005 Nhà và công trình xây dựng- Xác định chuyển dịch ngang bằng pp trắc địa TCVN 9399:2012
16 TCXDVN 357:2000 Nhà và công trình dạng tháp- Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng pp trắc địa TCVN 9400:2012
17 TCXDVN 358:2005 Cọc khoan nhồi- PP xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông TCVN 9396:2012
18 TCXDVN 359:2005 Cọc- Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng PP biến động dạng nhỏ TCVN 9397:2012
19 TCXDVN 364:2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCVN 9401:2012
20 TCXDVN 366:2006 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Kast TCVN 9402:2012
21 TCXDVN 385:2006 Gia cố đất nền yếu- PP trụ đất xi măng TCVN 9403:2012
22 TCVN 2683:1991 Đất xây dựng- PP lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu TCVN 2683:2012
23 TCVN 4195:1995 Đất xây dựng- PP xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm TCVN 4195:2012
24 TCVN 4196:1995 Đất xây dựng- PP xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm TCVN 4196:2012
25 TCVN 4197:1995 Đất xây dựng- PP xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm TCVN 4197:2012
26 TCVN 4200:1995 Đất xây dựng- PP xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm TCVN 4200:2012
27 TCVN 4201:1995 Đất xây dựng- PP xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm TCVN 4201:2012
28 TCVN 4202:1995 Đất xây dựng- PP xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm TCVN 4202:2012
29 TCVN 4447:1987 Công tác đất- Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012
LĨNH VỰC KẾT CẤU
1 TCXD 40 : 1987 Kết cấu xây dựng và nền- Nguyên tắc cơ bản về tính toán TCVN 9379:2012
2 TCXD 147 : 1986 Nhà ở lắp ghép tấm lớn. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 9376:2012
3 TCXD 159 : 1986 Trát đá trang trí- Thi công và nghiệm thu Gộp với TCVN 9377-2:2012 (TCXD 303:2006)
4 TCXDVN 162 : 2004 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy TCVN 9334:2012
5 TCXD 171 : 1989 Bê tông nặng- PP không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén TCVN 9335:2012
6 TCXD 201 : 1997 Nhà cao tầng- Kỹ thuật sử dụng giáp treo TCVN 9380:2012
7 TCXD 227 : 1999 Cốt thép trong bê tông- Hàn hồ quang TCVN 9392:2012
8 TCXD 234 : 1999 Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp dập ép ống nối- Hướng dẫn thiết kế thi công và nghiệm thu TCVN 9390:2012
9 TCXD 254 : 2001 Công trình BTCT toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt- Hướng dẫn thi công và nghiệm thu TCVN 9342:2012
10 TCXDVN 267 : 2002 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu TCVN 9391:2012
11 TCXDVN 270 : 2002 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá TCVN 9378:2012
12 TCXDVN 274 : 2002 Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn- Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bên, độ cứng và khả năng chống nứt TCVN 9347:2012
13 TCXDVN 303 : 2004 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng TCVN 9377-1:2012
14 TCXDVN 303 : 2006 Công tác hoàn thiện trong xây dựng- Thi công và nghiệm thu- Phần 2: Công tác trát trong xây dựng; Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng TCVN 9377-2:2012; TCVN 9377-3:2012
15 TCXDVN 338 : 2005 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575:2012
16 TCXDVN 356:2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 5574:2012
17 TCXDVN 363 : 2006 Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh TCVN 9344:2012
18 TCXDVN 373 : 2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà TCVN 9381:2012
19 TCXDVN 375 : 2006 Thiết kế công trình chịu động đất- Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà; Phần 2: Nền móng, tường chắc và các vấn đề địa kỹ thuật TCVN 9386-1:2012; TCVN 9386-2:2012
20 TCXDVN 386 : 2007 Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy TCVN 9383:2012
21 TCVN 4055:1985 Tổ chức thi công TCVN 4055:2012
22 TCVN 5641:1991 Bể chứa bằng BTCT- Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 5641:2012

Lĩnh vực Vật liệu và môi trường
1 TCXD 44:1970 Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ Huỷ
2 TCXD 167:1989 Xi măng pooclang dùng để sản xuất tấm sóng amiang- Xi măng- Yêu cầu kỹ thuật Huỷ
3 TCXD 200:1997 Nhà cao tầng- Kỹ thuật về bê tông bơm Huỷ
4 TCXD 238:1999 Cốt liệu bê tông- PP hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm- silic Huỷ
5 TCXD 246:2000 Cốt liệu bê tông- PP thanh vữa xác định khả năng phản ứng kiềm- silic Huỷ
6 TCXDVN 307:2003 Bê tông nặng- PP xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn Huỷ
7 TCVN 3993:1985 Chống ăn mòn trong xây dựng. Kết cấu bê tông và BTCT. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế Huỷ
8 TCVN 3994:1985 Chống ăn mòn trong xây dựng- Kết cấu bê tông và BTCT- Phân loại môi trường xâm thực Huỷ
9 TCXD 149:1986 Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn Ko cấp số hiệu
10 TCXDVN 262:2001 Bê tông nặng – PP xác định hàm lượng clorua trong cốt liệu bê tông Ko cấp số hiệu
11 TCXDVN 311:2004 Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa Silicafume và tro trầu nghiền mịn Ko cấp số hiệu
12 TCXDVN 325:2004 Phụ giá hoá học cho bê tông Ko cấp số hiệu
13 TCXDVN 334:2005 Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp Ko cấp số hiệu
14 TCXDVN 388:2007 Sơn – Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc Ko cấp số hiệu
15 TCXDVN 395:2007 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn Ko cấp số hiệu
16 TCVN 4459:1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong bê tông Ko cấp số hiệu
17 TCVN 5718:1993 Mái và sàn BTCT trong công trình xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước Ko cấp số hiệu
Lĩnh vực trắc địa
1 TCXD 74:1987 Đất xây dựng- PP chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng Ko cấp số hiệu
2 TCXD 160:1987 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thi công móng cọc Ko cấp số hiệu
3 TCXD 273:2002 Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật- Ko cấp số hiệu
4 TCVN 5746:1993 Đất xây dựng- Phân loại Ko cấp số hiệu
Lĩnh vực kết cấu
1 TCXD 202 : 1997 Nhà cao tầng- Thi công phần thân Huỷ
2 TCXD 163 : 1987 Nhà nâng sàn- Thi công và nghiệm thu Huỷ
3 TCXD 166 : 1989 Giàn dáo xây dựng Huỷ
4 TCXD 169 : 1989 Nhà nâng sàn- Tiêu chuẩn thiết kế Huỷ
5 TCVN 1548:1987 Kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp siêu âm Ko cấp số hiệu mới
6 TCVN 197:2002 Cốt thép cán nóng- Phương pháp thử kéo Ko cấp số hiệu
7 TCXD 224 : 1998 Thép dùng trong BTCT- PP thử uốn và uốn lại Không công bố
8 TCXDVN 314 : 2005 Hàn kim loại- Thuật ngữ và định nghĩa Ko cấp số hiệu
9 TCXDVN 330 : 2004 Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật và PP kiểm tra chất lượng sản phẩm Ko cấp số hiệu
10 TCXDVN 371 : 2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng Ko cấp số hiệu
11 TCXDVN 390 : 2007 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu. Ko cấp số hiệu
12 TCVN 5640-1991 Bàn giao công trình xây dựng- Nguyên tắc cơ bản. Ko cấp số hiệu
13 TCVN 5637-1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng- Nguyên tắc cơ bản Ko cấp số hiệu

Share giúp chúng tôi
0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.