Hóa phẩm xây dựng A&P Plus

Thiết kế cấp phối bê tông – Dữ liệu cơ sở

Phạm vi
Giới thiệu
Tương quan cơ bản
Phụ gia hóa học
Dữ liệu cơ sở
Thông số thiết kế
Quy trình thiết kế

DỮ LIỆU CƠ SỞ

ACI 211.1-91, tái-thông qua năm 2009, nêu: ” Ở mức có thể, lựa chọn thành phần bê tông có thể nên dựa trên số liệu thử nghiệm hoặc kinh nghiệm với vật liệu thực tế được sử dụng. Thông tin sau đây hữu dụng cho các vật liệu có sẵn:

• Thành phần hạt của cốt liệu nhỏ và lớn (mịn và thô)
• Khối lượng thể tích của cốt liệu thô
• Dung trọng khối và độ hút nước của cốt liệu (Bulk specific gravities and absorption of
aggregates).
• Yêu cầu về lượng nước trộn của bê tông theo kinh nghiệm đối
với các cốt liệu có sẵn.
• Mối quan hệ giữa cường độ và tỉ lệ Nước/Xi hoặc tỉ lệ Nước/(Xi + CKD)
• Khối lượng riêng của xi măng Pooc-lăng và CKD khác, nếu dùng.
• Phối trộn cốt liệu lớn (thô) tối ưu nhằm đạt cấp phối hạt có
dung trọng tối đa cho bê tông khối lớn
• Dự tính thành phần cấp phối cho thiết kế cơ sở.”

Miễn trách: Thiết kế này là tài liệu riêng của chúng tôi và không thông qua hay chấp thuận bởi ACI và bất kỳ đơn vị nào. Thiết kế này chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới việc sử dụng thiết kế này hoặc kết quả của thiết kế này

 

Share giúp chúng tôi
0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.