Hóa phẩm xây dựng A&P Plus

Thiết kế cấp phối bê tông – Quy trình thiết kế


QUY TRÌNH THIẾT KẾ

Chọn phương pháp thiết kế KHỐI LƯỢNG
THỂ TÍCH TUYỆT ĐỐI
Lựa chọn Hệ đơn vị đo lường SI
US
Lựa chọn loại bê tông KHÔNG CUỐN KHÍ (NON-AIR-ENTRAINED)
CUỐN KHÍ (AIR-ENTRAINED)

Miễn trách: Thiết kế này là tài liệu riêng của
chúng tôi và không thông qua hay chấp thuận bởi ACI và bất kỳ đơn vị nào. Thiết kế này
chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới
việc sử dụng thiết kế này hoặc kết quả của thiết kế này

Share giúp chúng tôi
0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.